CONDICIONS GENERALS

 1. Identificació i activitat de la societat
  El titular i responsable del domini www.dentalbergueda.com es la sociedad Dental Berga 1981 S.L. (B-66389263) societat limitada de nacionalitat espanyola amb domicili a Paseo de la Pau, 41. 08600 Berga, Barcelona. (España), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, titular del lloc web www.dentalbergueda.com.

 2. Descripció de www.dentalbergueda.com.
  El principal servei que s’ofereix en el domini www.dentalbergueda.com és el subministrament d’informació sobre els productes i activitats propis de la companyia Dental Berga 1981 S.L.

 3. Prestació dels serveis per Dental Berga 1981 S.L.
  La prestació dels serveis de Dental Dental Berga 1981 S.L., a través de www.dentalbergueda.com és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti la resta de condicions generals.

  Dental Berga 1981 S.L., rebutja la responsabilitat a què doni lloc una mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix Dental Berga 1981 S.L., comunicarà a l’usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l’actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.
 4. Drets i obligacions de l’usuari.
  L’usuari s’obliga, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per Dental Berga 1981 S.L., ded’acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, la moral i l’ordre públic generalment acceptades. L’usuari no tindrà dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, ja sigui per causes pròpies o alienes.
 5. Propietat intel·lectual
  Tots els continguts de www.dentalbergueda.com enen forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges així com marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de Dental Berga 1981 S.L. o de tercers i emparats per la llei.

  En cap cas l’accés als serveis de Dental Berga 1981 S.L., suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de Dental Berga 1981 S.L. o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a www.dentalbergueda.com i la utilització contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual..
 6. Enllaços (links)
  Dental Berga 1981 S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap a www.dentalbergueda.com . Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les quals s’accedeixi a través d’enllaços (links) inclosos www.dentalbergueda.com. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts a www.dentalbergueda.com tenen una finalitat merament informativa i en cap cas suposa una recomanació sobre els mateixos.
  Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç al domini www.dentalbergueda.com a les pàgines que ho componen, haurà de notificar-ho prèviament a Dental Berga 1981 S.L.

  Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de Dental Berga 1981 S.L. que es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.dentalbergueda.com, quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.
 7. Modificacions.
  La data d’última actualització dels continguts a www.dentalbergueda.com pot ser sol·licitada per l’usuari enviant un e-mail a info@dentalbergueda.com.

  Dental Berga 1981 S.L. podrà modificar o actualitzar les presents Condicions Generals, que seran publicades a www.dentalbergueda.com, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.
 8. Legislació i jurisdicció aplicable.
  Dental Berga 1981 S.L. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.
 9. Consentiment de l’usuari.
  L’usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plenament i expressament, tot el que es disposa en cadascuna d’elles cada vegada que accedeixi a www.dentalbergueda.com o utilitzi els seus serveis.

POLÍTICA DE PRIVADESA I CONFIDENCIALITAT.


Per contactar amb Dental Berga 1981 S.L., se sol·liciten les dades estrictament necessàries: nom, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i les observacions o consultes que desitgi introduir, amb la finalitat de facilitar la comunicació entre les parts.

Dental Berga 1981 S.L. haha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb l’establert en el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny.

En prémer “enviar” en el formulari de contacte, l’usuari expressa el seu consentiment explícit al tractament dels mateixos per al desenvolupament dels nostres serveis professionals.

Aquests drets poden fer-se efectius dirigint-se per escrit a: info@dentalbergueda.com Dental Berga 1981 S.L., Paseo de la Pau, 41. 08600 Berga, Barcelona. Tel. 931 712 020

COOKIES


El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I 14/12/1999) i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.I. 12/07/2002).


Protecció de Dades Personals


Dental Berga 1981 S.L. garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.dentalbergueda.com decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Dental Berga 1981 S.L. les dades personals que li són sol·licitats a la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l’enviament de formularis de petició d’informació. Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, incompletes o no actualitzades.

D’aquesta forma, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l’empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les sol·licituds que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d’informació, que és ell únic punt d’entrada d’informació de caràcter personal.

Dental Berga 1981 S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

EnEn relació a les dades enviades per l’usuari, aquest podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si s’escau, oposició, d’acord amb l’establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a la Direcció de Comunicació de Dental Berga 1981 S.L., mitjançant un correu electrònic a info@dentalbergueda.com o bé enviant un escrit a Dental Berga 1981 S.L., Paseo de la Pau, 41. 08600 Berga, Barcelona. (España), fent constar sempre la identitat de l’usuari.

Dental Berga 1981 S.L., es reserva el dret a variar la present política, informant prèviament als usuaris de les modificacions que en ella es produeixin.